Zerofen vet. 4 % oralt pulver

Anthelmintikum mot nematoder hos svin

Aktiv substans: fenbendazol

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 5 kg

Produktresumé
Bipacksedel