Calcibel 240/60/60 mg/ml infusionsvätska, lösning

Akuta tillstånd av hypokalcemi för häst, nötkreatur, får, get och gris

Aktiv substans: kalciumglukonat, magnesiumkloridhexahydrat, borsyra

Receptbelagt läkemedel

Förpackningar: 12x500 ml

Produktresumé
Bipacksedel